ارسال شایعه

اولین عکس از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج !