ارسال شایعه

غذای بهشتی آیت الله علم الهدی در منزل رهبر انقلاب !