ارسال شایعه

نبود رادار در فرودگاه یاسوج، عامل حادثه سقوط هواپیما !