ارسال شایعه

ارسال نامه سرگشاده و انتقادی آیت الله ابراهیم امینی به رهبر انقلاب !