ارسال شایعه

عدم وجود آیه ای در مورد امام زمان(عج) در قرآن و نفی مهدویت! / شایعه ۰۸۵۸

عدم وجود آیه ای در مورد امام زمان(عج) در قرآن و نفی مهدویت! / شایعه ۰۸۵۸

متن شایعه

” درآمد چاه جمکران شش و نیم میلیارد تومان در سالدر ایه ۱۸۷ بقره برای کنترل میل جنسی به مسلمانان اجازه آمیزش جنسی در شبهای ماه رمضان داده شده است ، اما جالبه در مورد  حضرت مهدی  حتی یک آیهه صریح در قرآن وجود ندارد !!!کدام مهم تر است؟ “

پاسخ شایعه


۱. هیچ منبع معتبر دست اول یا حتی درجه چندمی به مبلغ ادعایی شایعه یا هر مبلغ دیگری اشاره ای نداشته و این ادعا کاملا کذب است!
۲. چاه جمکران از نظر مراجع شیعه اعتبار خاصی ندارد و در مسجد جمکران هم اکیدا اطلاع رسانی می شود تا زائران پول و اشیاء قیمتی درون چاه نیندازند! زائران جمکران این مطلب را مشاهده می کنند!
۳. با وجودی که در قرآن نام امام زمان(عج) وجود ندارد اما برخلاف ادعای شبهه، در آیات متعدی صراحتا به وجود مهدی منجی، حکومت صالحان، عالم گیر شدن اسلام و… تصریح شده است!  
۴. قرآن کریم جایگاه قانون اساسی دین اسلام را دارد که کلیات را بیان می کند و توضیح این کلیات بر عهده پیامبر(ص) است؛ وجود برخی احکام جزئی، منافاتی با رسالت اصلی قرآن که بیان کلیات دینی است، ندارد!
۵. قیاس شبهه نیز اشتباه است زیرا در قرآن برای نماز که مهمترین عبادت است، به یک جمله “اقیموا الصلاه” و چند آیه پیرامون وقت آن اکتفا شده، اما به برخی جزئیات طلاق پرداخته شده است! آیا طلاق از نماز مهمتر است؟!
۶. مهدویت از مسلمات اسلامی است و تمام فرق اسلامی در قیام و وجود او اتفاق نظر دارند! این اعتقاد چنان است که حتی وهابیان که منکر بسیاری از حقایق اسلامی هستند، انکار مهدی را برابر با انکار خداوند می دانند!