ارسال شایعه

اعلام مرگ غلامرضا محمدی از بازداشتی های اخیر کرمانشاه در زندان !