ارسال شایعه

حضور تانک‌ها و نفربرها در تهران برای جلوگیری از تجمعات !