ارسال شایعه

بارگیری ۳هواپیما در فرودگاه امام خمینی با شمش طلا و دلار برای خروج از کشور !