ارسال شایعه

عکسی از پیشخدمتی پوتین در کاخ ریاست جمهوری صدام ! /شایعه ۰۸۵۶

عکسی از پیشخدمتی پوتین در کاخ ریاست جمهوری صدام ! /شایعه ۰۸۵۶

متن شایعه

” عکسی بسیار جالب و دیدنی از صدام حسین بی رحم و پیشخدمت مرموزش ولادیمیر پوتین!پوتین در آن سالها برای سرویس مخفی ک. گ. ب. کار میکرد و جاسوس شوروی در کاخ ریاست جمهوری عراق بود!…!!”

پاسخ شایعه


۱. این مکان کاخ ریاست جمهوری صدام نیست، بلکه هتل “ماتیگنون” فرانسه است و فرد حاضر در تصویر هم پوتین نیست بلکه پیشخدمت همان هتل است! 
۲. تصویر مربوط به سفر صدام به فرانسه و دیدارش با ژاک شیراک برای حمایت بیشتر از جنگ با ایران در سال ۱۹۷۵ است!
۳. در تصویر شایعه چهره پیشخدمت نمایان نیست، اما در عکس دیگری از همین دیدار مشاهده می کنیم چهره و سن این فرد میانسال، شباهتی به پوتین که آن زمان حدود ۲۳ سال داشته، ندارد!
http://shayeaat.ir/link/putn1
http://shayeaat.ir/link/putn2
۴. پوتین سال ۱۹۷۵ فارغ التحصیل شد و همان سال به خدمت ک.گ.ب در وزارت امنیت آلمان شرقی در آمد و تا ۱۹۹۰ همانجا بود! پس ارتباطی با فرانسه و چنین دیدار بی ارتباطی با حوزه ماموریتش نداشته است!
http://shayeaat.ir/link/putn3حق جو و حق طلب باشیم