ارسال شایعه

مرگ در اثر ورود مورچه به مغز ، از طریق گوش ! /شایعه ۰۸۵۳

مرگ در اثر ورود مورچه به مغز ، از طریق گوش ! /شایعه ۰۸۵۳

متن شایعه

” موضوعی خیلی خطرناک و احتمال دارد سبب مرگ کسان زیادی شود؛به خودت اجازه خواندن ان را بده.و خانواده و دوستانت را نصیحت کن.حادثه اول:پسر بچه ای کوچک وفات کرد و فهمیده شد که سبب مرگش ورود مورچه به مغزش است.پسر بچه خوابش برد و کنارش شیرینی بودو مورچه ها از راه گوشش وارد سرش شده است.هنگامی که بیدار شد احساس خارش در بعضی از قسمت های سرش میکرد.مادرش ان را پیش دکتر برد , اما دکتر علت را نفهمید و دستور عکس سر را داد.هنگامی که نتیجه را داد شگفت زده شد.گروهی از مورچه زنده را در جمجمه بچه دید و نتوانست او را نجات دهد تا اینکه بچه وفات کرد.به همین دلیل از گذاشتن هر گونه غذا نزدیک جای خوابت خودداری کنید.حادثه دوم؛این حادثه در تایوان رخ داد.مردی در بیمارستان بستری بود و پرستار او را از گذاشتن غذا نزدیک تختش نهی میکرد. ولی او توجهی نمیکرد. بعد از ترخیصش از بیمارستان مدتی نگذشت تا اینکه خبر وفاتش را اوردند.خانواده ا ش میگفتند که مدام سر درد داشت.بعد از کالبد شکافی مورچه را در مغزش پیدا کردند..مورچه ها قسمتی از مغزش خورده بودند.پرهیز بهتر است از پشیمانی….!!”

پاسخ شایعه


۱. ادعای ورود مورچه به مغز، یک شایعه بین المللی است که سالهاست با داستانهای مختلف منتشر شده و صحت ندارد! هیچ گزارش معتبر و علمی در این خصوص منتشر نشده است!
http://goo.gl/Sqki3T
۲. اگر حشره زنده ای وارد گوش شود، با حرکت خود صدای بسیار شدیدی ایجاد و فرد را متوجه خود می کند!
http://goo.gl/cFm6Qi
۳. گوش به سه بخش خارجی، میانی و داخلی تقسیم می شود و ورود حشرات به مجرای گوش خارجی به علت تلخی رطوبت و موهای کوچک درون آن به ندرت اتفاق می افتد! همچنین پرده صماخ مانع ورود این حشرات به درون گوش می شود!
http://goo.gl/UQhMOc
http://goo.gl/CTA9EA
۴. حتی اگر پرده گوش آسیب دیده باشد و حشرات بتوانند از گوش خارجی عبور کنند، حفره استخوانی پر شده از هوا در گوش میانی اجازه ادامه مسیر را به آن ها نمی دهد!
۵. گوش داخلی نیز در یک فضای کوچک در استخوان های محکم جمجمه قرار گرفته که دسترسی به آن امکان پذیر نیست!
http://goo.gl/9nnTYC
۶. در نهایت اگر حشرات به طرز محالی بتوانند از گوش داخلی و سپس از طریق عصب شنوایی به مغز راه پیدا کنند، در آن جا با غشاهای سخت اطراف مغز و مکانیزم های دفاعی بسیار قوی آن مواجه می شوند که ادامه حرکت آنها را غیر ممکن می سازد!
http://goo.gl/eSQFwXحق جو و حق طلب باشیم