ارسال شایعه

حدیث پیامبر(ص) در مورد بطلان نماز با عبور زن و حیوانات از جلوی نمازگزار ! /شایعه ۰۸۵۲

حدیث پیامبر(ص) در مورد بطلان نماز با عبور زن و حیوانات از جلوی نمازگزار ! /شایعه ۰۸۵۲

متن شایعه

” حضرت محمد فرمودند : اگر زن یا خر یا سگ از جلوی کسی که نماز میخواند عبور کند نماز را باطل میکند (کتاب صحیح مسلم،جلد۴ صفحه ۱۰۳۴)…!!”

پاسخ شایعه


۱.   این روایت همان طور که در تصویر آدرس داده شده از روایاتی است که در منابع اهل سنت آمده و از نظر شیعه هیچ اعتباری ندارد!
۲. در ضعف این روایت همین بس که علاوه بر شیعیان خود اهل سنت هم آن را نقد و رد نموده اند!
http://shayeaat.ir/link/sgzn1
۳. برای رد این روایت دلایل زیادی وجود دارد از جمله ضعف سندی روایت، نقل روایاتی مخالف این روایت توسط راوی آن و وجود روایات فراوان و صحیحی از اهل بیت(ع) و سایر راویان حدیث در منابع شیعه و اهل سنت در مخالفت با آن!
۴. همچنین با وجود اینکه نماز مسأله ای پرتکرار است، در صورت درست بودن این روایت، باید نقل های دیگری هم درباره آن وجود داشت، اما چنین نیست! 
http://shayeaat.ir/link/sgzn2


حق جو و حق طلب باشیم