ارسال شایعه

آیت الله مکارم: گرفتن یارانه توسط مردم «مشکل شرعی» دارد !