ارسال شایعه

تولد انسان از بزغاله در پاکستان ! /شایعه ۰۸۵۰

تولد انسان از بزغاله در پاکستان ! /شایعه ۰۸۵۰

متن شایعه

” بزی که در پاکستان آدم زاییده!بخدا پناه میبرم‌ از عجایب اخر الزمان…!!”

پاسخ شایعه


۱. جنینی که در ویدئو مشاهده می شود، ارتباطی با بز ندارد و در ویدئو یا متن شایعه هم هیچ دلیل یا سندی بر ارتباط آنها نیست، بجز رد شدن یک بز در تصویر!
۲. قبلا هم تولد بزغاله ای از شکل افتاده در جنوب مالزی که گفته می شد صورت و اندامی شبیه انسان دارد، سوژه رسانه ها شد اما پس از آزمایش های نهایی هیچ نکته غیر عادی گزارش نشد!
http://shayeaat.ir/link/bzgl1
۳. چندین دهه است که تحقیق و آزمایش برای ایجاد هایبرید انسان و حیوان ادامه دارد، اما جدیدترین توفیقات در این زمینه در حد استفاده از ارگان های غیر انسانی در بدن انسان بوده است نه بیشتر!
http://shayeaat.ir/link/bzgl2
http://shayeaat.ir/link/bzgl3
۴. در بررسی ویدئو مشاهده می شود  که نوزاد از کیسه پلاستیکی سیاه رنگ خارج می شود که نشان از رها شدن نوزاد توسط مادر دارد، نه یک بز!


حق جو و حق طلب باشیم