ارسال شایعه

زامبی شدن مردم و زلزله های شدید، با نزدیک شدن زمین و مریخ ! /شایعه ۰۸۴۸

زامبی شدن مردم و زلزله های شدید، با نزدیک شدن زمین و مریخ ! /شایعه ۰۸۴۸

متن شایعه

” هرکلوبوس، ستاره سرخ ( مریخ )در حال نزدیک شدن به زمین است و نزدیکی هرکلوبوس به سیاره زمین، باعث بروز تغییراتی عمده ای چون زلزله و سیل خواهد شدکه بخشی ازاین تغییرات مربوط به تغییرات فیزیکی کره زمین وبخشی ازآن مربوط به تغییرات ناخودآگاه انسان می باشد. نزدیکی هرکلوبوس،منجر به برخورد فیزیکی با زمین نخواهد شد بلکه باعث تغییرات الکترومغناطیسی بر زمین و بر ناخودآگاه و بر ذهن انسان خواهد شدکه در سطح زمین، باعث ایجاد آتشفشان های عظیم و در ناخودآگاه انسان،موجب به سطح آمدن ایگوهای تحتانی خواهد شد ایگوی های چندین هزارساله،در یک لحظه فرصت ابراز و خودنمایی را بدست خواهند آورد که این امر برابر با فاجعه ای عظیم است. چرا که انسان های عادی به هیچ وجه توانایی مقابله با این ایگوها را در شرایط عادی ندارند و انسان ها با ناخودآگاهی افسار گسیخته همانند زامبی ها به جان هم خواهند افتاد و عوارض مصیبت باری ایجاد خواهند کرد…!!”

پاسخ شایعه


۱.  ادعاهای شایعه ناشی از خیالبافی نویسنده است و هیچ منبع معتبری هم آنها را مطرح نکرده است! ناسا هم هیچ اشاره ای به چنین تاثیراتی نداشته است!
https://goo.gl/Z457Jh
https://goo.gl/fKLGx2
۲. نزدیکی مریخ و زمین بارها اتفاق افتاده و در اوت  2003، فاصله آنها به کمترین میزان در ۶۰ هزار سال گذشته رسیده و نزدیکی بعدی در ژوئیه ۲۰۱۸، حتی به اندازه مورد سال ۲۰۰۳ هم نخواهد بود!
https://goo.gl/uecwu5
۳. پس اگر شایعه صحت داشت، تمام اتفاقات ادعا شده می بایست با شدت بسیار بیشتری در سال ۲۰۰۳ اتفاق می افتاد که نیفتاد!
۴. زلزله های اخیر منشاء فضایی نداشته بلکه در مناطقی رخ داده که بر روی گسل قرار داشته اند! ایران بر روی گسلهای متعددی قرار دارد.
https://goo.gl/3KqZQu
https://goo.gl/zUGFvw