ارسال شایعه

هشدار سرپرست اورژانس کشور از وقوع زلزله قوی در تهران !