ارسال شایعه

فتوای رهبری به عقدموقت برای محرمیت درفضای مجازی !