ارسال شایعه

دروغ روحانی شیعه در مورد شکاف محل تولد حضرت علی(ع) در کعبه، برای حفظ علاقه مردم به ولایت ایشان! /شایعه ۰۸۴۷

دروغ روحانی شیعه در مورد شکاف محل تولد حضرت علی(ع) در کعبه، برای حفظ علاقه مردم به ولایت ایشان! /شایعه ۰۸۴۷

متن شایعه

” چندروزپیش برای شرکت درمجلس ختمی به مسجدی رفتم ، به احترام خانواده مصاب، مجبوربودم تا پایان مجلس حضورداشته باشم، طبق مرسوم اکثر مجالس ترحیم در ایران، آخوندی به منبر جلوس فرمود، و چون چیزی درچنته نداشت، موضوع تکراری تولد امام علی در کعبه و قصه هایی ازمعجزات دوران کودکی آن حضرت بیان کرد، وقتی قصه تولد امام در کعبه را توضیح میداد، گفت: ” دیوارکعبه شکافت و فاطمه بنت اسد با بچه ای در آغوش، از درون کعبه بیرون آمد، هنوز هم بعد از ١۴٠٠ سال آثار آن شکاف و تَرَک را بر دیوار کعبه می توانیدببینید، آنهایی که به مکه می روند خوب دقت کنند در ضلع جنوبی …” دعا کرد و از منبر فرودآمد، نزدیکش رفتم وگفتم : جناب شیخ، بعد از زمان تولد امام علی تا امروز، سه بار ساختمان کعبه ویران شده است و مجدداً بازسازی اش نمودند، بار اول، عبدالله زبیر در سال ۶۴ هجری آن را تخریب نموده و در همان سال آن را بازسازی کرده و حتی ابعاد اولیه آن را هم تغییرداده است،بار دوم، حجاج بن یوسف به فرمان عبدالملک مروان ، در سال ٧۴ کعبه را برسر عبدالله زبیر ویران کرد( چون عبدالله در آن پناه گرفته بود) و مجدداً در سال بعد بازسازی اش کردند؛بارسوم، درسال١٠٣٩ هجری به علت باران سیل آسایی که در مکه آمد و ارتفاع آب تا بیشتراز دومتر دیوارکعبه را فراگرفت، بخش زیادی از کعبه ریزش نمود، به دستور سلطان مرادچهارم( پادشاه عثمانی) مابقی را هم تخریب و یک بنای مستحکم و جدیدی ساختند که تا امروز همچنان استوارمانده است، پرسیدم جناب شیخ، خانه ای که بعد از آن تاریخ ، سه بار دیگر تخریب و بازسازی شده و حتی نوع مصالح آن هم تغییر کرده است، آن شکاف و تَرَک چطور همچنان باقی مانده که شما آدرس به مردم می دهید؟!! میدانید درپاسخم چه جمله ای گفت؟  ، مگرچندنفرمثل شما در این مجلس هستند و این اطلاعاتی که شما دارید را دارند؟ !! ما باید با این قصه ها علاقه مردم به امام علی و ولایت را حفظ کنیم!! گفتم با دروغ گفتن می خواهید امام علی را بزرگ نشان دهید؟ شماخودت آن شکاف را دیدی که به مردم آدرس می دهید؟ !! لبخندی زد و گفت: سخت نگیر استاد، .معلومم شد من را می شناسد؛ …احساس کردم بعضی ازاین آقایان، وقتی بالای منبر قرارمی میگیرند همه مردم را بیسواد و نادان می پندارند، چون به این باور هستند که مردم همانندگوسفندانند وعلما به منزله چوپان …!!”

پاسخ شایعه


۱.   تخریب چندباره کعبه در طول تاریخ مورد اجماع همه مسلمانان است و یک روحانی که سالیان زیادی از عمر خود را صرف یادگیری علوم دینی و تاریخ اسلام کرده، به اصل اعجاز شکاف کعبه می پردازد، نه حاشیه آن!
http://shayeaat.ir/link/kab01
http://shayeaat.ir/link/kab02
۲. اعجاز شکاف خانه کعبه هنگام تولد حضرت علی(ع) از اتفاقات مسلم تاریخ اسلام بوده و گزارشات متعدد در منابع معتبر شیعه و اهل سنت، هیچ شک و شبهه ای را در مورد آن باقی نمی گذارد!
http://shayeaat.ir/link/kab07
۳. با تخریب چندباره کعبه، آثاری از مکان ورود فاطمه بنت اسد وجود ندارد و شکاف فعلی که آثار بند کشی روی آن نمایان است، درضلع غربی کعبه و تقریبا در فاصله یک متری رکن یمانی قرار دارد که مستجار نامیده شده و مورد احترام شیعه و سنی است!
http://shayeaat.ir/link/kab09
۴. گفتگوی تخیلی و ساده لوحانه پایان شایعه، بیانگر غرض نویسنده در تخریب اعتقادات تشیع و روحانیت است! زیرا در مورد ولایت امام علی(ع)، دلایل و برهانهای متعدد عقلی، قرآنی و روایی، حتی از کتب اهل تسنن داریم که شیعه را بی نیاز از جعلیات کودکانه ادعا شده می کند!
http://shayeaat.ir/link/kab11
http://shayeaat.ir/link/kab12
http://shayeaat.ir/link/kab13
http://shayeaat.ir/link/kab14

حق جو و حق طلب باشیم