ارسال شایعه

وقوع زلزله بسیار مهیب در کرمان و حومه !