ارسال شایعه

نماز دوشنبه اول هر ماه مادران، برای سلامتی فرزندان ! /شایعه ۰۸۴۵

نماز دوشنبه اول هر ماه مادران، برای سلامتی فرزندان ! /شایعه ۰۸۴۵

متن شایعه

” مادران گرامی:نماز دوشنبه اول ماه برای سلامتی فرزندان رکعت اول بعدازحمد۱۷بارسوره توحیدرکعت دوم بعدازحمد۳۵بارسوره توحید.اگر تونستید خواهشا به مادران دیگه خبربدید ثواب داره اولین دوشنبه ماه التماس دعا !!!”

پاسخ شایعه


۱. نمازی با عنوان نماز دوشنبه اول ماه برای سلامتی فرزندان یا نماز مادران یافت نشد، اما نماز اول ماه قمری با روشی متفاوت از مطلب شایعه، روایت شده است!
http://shayeaat.ir/link/mhmh7
۲.  نمازهایی هم برای سعادت فرزندان ذکر شده که توسط پدر یا مادر خوانده می شود، اما هیچکدام شباهتی با نماز شایعه ندارند!
http://shayeaat.ir/link/mhmh6
http://shayeaat.ir/link/nmzv1
۳. روایتی از شب خاصی که دعای والدین برای فرزندان اجابت شود موجود نیست و در روایات مرتبط هم استجابت دعا محدود به هیچ زمانی نشده است!
http://shayeaat.ir/link/sdkbr2
۴. اعمال مستحب باید مطابق دستور و روایت باشد وگرنه بدعت محسوب شده و عمل به آن حرام می باشد!
http://shayeaat.ir/link/sdkbr3

حق جو و حق طلب باشیم