ارسال شایعه

واکنش توده سرطانی به سیر و طلا ! /شایعه ۰۸۴۴

واکنش توده سرطانی به سیر و طلا ! /شایعه ۰۸۴۴

متن شایعه

” توده سرطانی از یه زن جدا کردن سیر بهش نزدیک میکنن و طلا نگاه چی میشه !!!”

پاسخ شایعه


۱. ویدئوی ساختگی واکنش سیر و طلا به توده سرطانی، یک شایعه بین المللی است که توسط منابع پزشکی منتشر نشده و در نوامبر۲۰۱۷ توسط پزشکان تکذیب شد!
http://shayeaat.ir/link/tdsr2
۲. ماده سیاه رنگ لزج درون ویدئو، شباهتی به تومورهای سرطانی ندارد! این ماده یک خمیر مغناطیسی است که روش ساخت آن با اکسید آهن، نشاسته و مایع چسب چوب در کلیپ زیر قابل مشاهده است!
http://shayeaat.ir/link/srtn1
۳. حرکت این خمیر ارتباطی با سیر یا طلا ندارد، بلکه توسط آهنربای زیر صفحه حرکت می کند! در لحظاتی از فیلم واکنشی بین سیر یا طلا با خمیر نیست و برخی اوقات هم مسیرشان تغییر یافته اما خمیر همچنان به همان سمت می رود!
http://shayeaat.ir/link/tdsr1
۴. تومورهای سرطانی پس از جداسازی تحویل فرد نمی شود که در منزل با آن آزمایشات تخیلی انجام دهد! این توده ها برای انجام آزمایشات لازم به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال می شوند!

حق جو و حق طلب باشیم