ارسال شایعه

کمک ۱۰ میلیاردی فرح پهلوی به زلزله زدگان کرمانشاه ! /شایعه ۰۸۴۳

کمک ۱۰ میلیاردی فرح پهلوی به زلزله زدگان کرمانشاه ! /شایعه ۰۸۴۳

متن شایعه

” کمک ۱۰ میلیارد تومانی فرح پهلوی به مردم زلزله زده کرمانشاه درود بر تو شیر زن ایرانی!!!”

پاسخ شایعه


۱.  کمک ۱۰ میلیارد تومانی فرح پهلوی به زلزله زده گان کرمانشاه صحت ندارد و در هیچ منبع معتبری ذکر نشده است!
۲. در سایت شخصی وی هیچ مطلبی از زلزله کرمانشاه نیست و پیج های رسمی فرح در شبکه های اجتماعی هم بدون هیج اشاره ای به چنین کمکی، تنها یک پیام تسلیت در این رابطه کار کرده اند!
http://shayeaat.ir/link/frh01
۳. فرح و اطرافیانش آنچنان از ایران و جغرافیای کشورمان بی اطلاع هستند که در اینستاگرام، زلزله کرمانشاه را به اشتباه، هشتگ کردستان زده اند!
http://shayeaat.ir/link/frh02
۴. حتی با فرض صحت این شایعه، چنین کمکی تنها بازگرداندن بخش کوچکی از اموال مردمی است که هنگام فرار از ایران غارت کرده و هیچ افتخاری برای او و اندک هوادارانش ندارد!
http://shayeaat.ir/link/frh03