ارسال شایعه

دستگیری فروشنده گوشت الاغ به رستورانها و هتل های زائران ایرانی در اربعین امسال ! /شایعه ۰۸۴۱

دستگیری فروشنده گوشت الاغ به رستورانها و هتل های زائران ایرانی در اربعین امسال ! /شایعه ۰۸۴۱

متن شایعه

” این عراقی داره میگه:فروش گوشت خر به زائران اربعین ایرانی در کربلا. روزی چند خر اینجا سربریده شده و به همه رستورانها و هتل های زائران ایرانی فرستاده میشده.!!!”

پاسخ شایعه


۱. این ویدئو مربوط به امسال و شهر کربلا نیست و موضوع آن هم ربطی به زائران ایرانی ندارد!
۲. این کلیپ در سپتامبر ۲۰۱۵ و با موضوع فروش گوشت الاغ در یک مغازه در بغداد، توسط رسانه ها و کاربران عراقی منتشر شد!
http://shayeaat.ir/link/gok01
۳. بغداد از شهرهای زیارتی عراق نیست و کمتر زائر ایرانی آنجا توقف دارد! حتی با فرض وجود این مغازه در کربلا، عمده مواد اولیه آشپزخانه های زائران از ایران تهیه می شود و چنین گوشتی به غذای آنان وارد نمی شود!
http://shayeaat.ir/link/gok02
http://shayeaat.ir/link/goko8


حق جو و حق طلب باشیم