ارسال شایعه

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه: کشته های مسکن مهر، ۱۰۰ نفر !