ارسال شایعه

گریه استاندار کرمانشاه از بی اعتنایی جهانگیری به زلزله زده گان !