ارسال شایعه

همدردی دولت آمریکا با زلزله زدگان کرمانشاه !