ارسال شایعه

روایتی در مورد زناکار بودن نارنگی قبل از اسلام ! /شایعه ۰۸۴۰

روایتی در مورد زناکار بودن نارنگی قبل از اسلام ! /شایعه ۰۸۴۰

متن شایعه

” اینها حتی برای میوه ها هم پرونده ساخته اند…. آقا نارنگی نخور!!!نارنگی قبل از اسلام یکی از میوه های بی اخلاق و زناکار بود، تا حدی که همه درهای توبه بر این میوه زانی بسته شد. بعد از واقعه غدیر و تکامل دین و ابلاغ ولایتِ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، نارنگی که وقت را غنیمت شمرد از کرده خود به شدت پشیمان شد و به درگاه امام علی علیه السلام گریه و زاری کرد. خداوند سبحان تنها راه بخشش نارنگی را ایمان آوردن به ولایت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار داد. (همه موجودات به وحدانیت خداوند و ولایت امام علی علیه السلام ایمان دارند غیر از تعداد مشخصی) نارنگی به دلیل بی اخلاقی های گذشته خود بخشیده شد اما خداوند جامه و لباس وی را به خاطر زناکاری سست قرار داد تا درس عبرتی شود برای وی و سایر مخلوقات. دلیل بیرون امدن سریع پوست نارنگی بی اخلاق بودن وی قبل از ایمان اوردن است. منبع: فیض کاشانی، کتاب الوافی ج٢ ص ٣١٩ باب ایمان به ولایت!!!”

پاسخ شایعه


۱.  این متن جعلی در هیچ یک از منابع روایی شیعه و اهل سنت یافت نمی شود! نویسنده با این متن قصد تمسخر اعتقادات شیعه را داشته است!
۲. نه تنها این روایت جعلی ، بلکه هیچ روایت دیگری درباره نارنگی در روایات وجود ندارد!
۳. منبع معرفی شده در شایعه منبع معتبری است ، اما نه در آدرس داده شده و نه در کل این کتاب اثری از این روایت یافت نمی شود!
http://shayeaat.ir/link/nrng1
۴. یکی از نشانه های درستی احادیث، قوت متن آنهاست، متن این شایعه آن چنان مضحک است که جعلی بودن آن به سادگی قابل تشخیص است! 
http://shayeaat.ir/link/nrng2


حق جو و حق طلب باشیم