ارسال شایعه

حضور نیروهای ضدشورش در کرمانشاه برای سرکوب مردم !