ارسال شایعه

ورود قرصهای پاراستامول حاوی ویروس سرطان از عربستان به عراق ! /شایعه ۰۸۳۲

ورود قرصهای پاراستامول حاوی ویروس سرطان از عربستان به عراق ! /شایعه ۰۸۳۲

متن شایعه

“:پیتوجه توجه توجه!!!!!! این قرص پراستامول را عربستان سعودی بعنوان ضد سردرد وارد عراق کرده به هیچ عنوان از آن مصرف نکنید چون حاوی قویترین ویروس سرطان میباشد خواهشا برای همه گروهها ودوستان خود در همه جای دنیا بفرستید تا جان آنان را نجات دهید.!”

پاسخ شایعه


۱. ادعاهای شایعه توسط هیچ منبع معتبری گزارش نشده و این پیام براساس یک شایعه بین المللی که ادعا می کرد ویروس ماچوپو در بسته های قرص پراستامول وجود دارد ساخته شده و صحت ندارد!
http://shayeaat.ir/link/prst01
۲. این ویروس مورد استفاده در بیوتروریسم است که راه انتقال آن از طریق ترشحات موجود در هوا، تماس مستقیم و غذاست و وجود آن در محیط خشک و بسته قرص ممکن نیست و تکذیب شده است!
http://shayeaat.ir/link/prst02
http://shayeaat.ir/link/prst03
http://shayeaat.ir/link/prst04
۳. پاراستامول در فهرست داروهای ضروری سازمان بهداشت جهانی قرار دارد و برای تسکین و کاهش درد و تب، در دوز پایین خطری ندارد!
http://shayeaat.ir/link/prst05
۴. این شایعه ابتدا در نسخه عربی و با هدف ایجاد تشویش و نگرانی در زائران اربعین منتشر شد، در حالیکه برای تهدیدات بیوتروریسم، روشهای بسیار فراگیرتر و راحت تری وجود دارد!


حق جو و حق طلب باشیم