ارسال شایعه

عکس نیروهای سپاه در سرکوب امسال مردم در پاسارگاد !