ارسال شایعه

پناهندگی کیانوش رستمی، قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک، به آمریکا !