تبلیغات
نخستین انتشارهای قابل دسترسی از این ویدئوی شناسنامه های تقلبی
اولین انتشار ویدئو در "12 دسامبر 2012" میلادی برابر با  "22 آذر 1391" هجری شمسی !
https://www.youtube.com/watch?v=jNFS1TuJbSE

دومین انتشار ویدئو در "16 جولای 2013" میلادی برابر با "25 تیر 1392" هجری شمسی !
https://www.youtube.com/watch?v=_lBzEgJvWrY