تبلیغات
انتشار اولیه این مطلب طنز در یک وبلاگ تفریحیhttps://diversitychronicle.wordpress.com/2013/12/05/pope-francis-condemns-racism-and-declares-that-all-religions-are-true-at-historic-third-vatican-council/