تبلیغات
شایعات - تصاویر سیل زدگان پاکستان
     در صفحات 38 و 39 گزارش سازمان مردم نهاد "Globalone" از این سیل، تصاویر این مادر و کودک با توضیحات آن قابل مشاهده است! 

    جهت مطالعه متن و پاسخ شایعه اینجا کلیلک نمایید.


شایعات

بررسی و تحلیل موارد شایع و منتشر شده در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

منوی کاربری