تبلیغات
اینجا ایران نیست بلکه یک مغازه موبایل فروشی در مکزیک است
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5221227/Mexican-riot-police-caught-CCTV-looting-phones.htmlhttps://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2017/12/28/video-granaderos-robaron-celulares-durante-operativo-en-plaza-meave

http://www.24-horas.mx/2017/12/28/la-ssp-cdmx-investiga-presunta-rapina-policias-en-plaza-meave-operativo-video/