تبلیغات
 این کلیپ بخشی از فیلم «ایران زندان» ساخته علیرضا شکوفنده معروف به داریوش شکوف استhttp://www.khabaronline.ir/detail/34356/culture/cinema