تبلیغات
پرچم گردانهای الحشد الشعبی عراق در صحنه ای از فیلم حمله داعش به اردوگاه شهید حججی